Medewerker Projectadministratie M/V ** Ingevuld **
Referentie JAMPR01
Dienstverband Part-time
Status Bekendmaking
Datum plaatsing dinsdag 31 augustus 2010
Locatie Rotterdam
Duur Project duur is 2 jaar
Organisatieinformatie Rotterdam

,
Website: http://
Omschrijving Binnen de Projectorganisatie Maasvlakte 2 op de afdeling van het Projectbureau is een tijdelijke vacature ontstaan voor de functie van:

Medewerker Projectadministratie M/V

Plaats in de organisatie
De medewerker projectadministratie maakt onderdeel uit van het projectbureau en werkt nauw samen met de Projectadministrateur. De medewerker Projectadministratie rapporteert aan het hoofd Projectbeheersing.

Hoofdtaken
- Voert in samenwerking met de Projectadministrateur een efficiënt, effectief en uniform inkoopproces uit binnen de richtlijnen en kaders van het inkoopbeleid.
- Zorgt dat de vereiste projectdocumentatie aanwezig en compleet is en archiveert deze in de betreffende projectdossiers.
- Maakt aanvragen tot bestellingen (ATB) aan en verwerkt de gegevens administratief.
- Maakt standaard opdrachtbrieven in Word op.
- Handelt foutfacturen af (in samenwerking met betreffende projectleider(s)) en zorgt voor administratieve afhandeling in SAP.
- Verzorgt de urenregistratie van externen en zorgt dat dit op een juiste manier in het geautomatiseerde systeem komt. Controleert tijdigheid en volledigheid van inleveren van urenstaten door betreffende medewerkers.
- Verzorgt de controle van de facturen versus de ingeleverde uren.
- Boekt prestatieverklaringen in SAP.
- Signaleert uitputting van budgetten / opdrachten.
- Controleert of de aangeleverde cijfermatige informatie aansluit op de in SAP (dan wel andere applicaties) beschikbare gegevens.
- Maakt een opzet van en onderhoud in samenwerking met de Projectadministrateur een systematiek die leidt tot een werkwijze die enerzijds efficiënt/snel is en anderzijds de kans op (overname)fouten minimaliseert.
- Zorgt voor een up-to-date archief.

Opleidingsniveau
- MBO(+)niveau
- Ervaring bij projecten of projectorganisaties
- Ervaring met SAP is een pré
Inlichtingen Tot januari 2011 32 uur per week, daarna 24 uur per week.

Ga terug naar de vorige pagina